Consultation - Denmark

Store ellagre for Danmark

Invitation til at deltage i en høringsproces og workshop om Danmarks behov for store ellagre


På vegne af EU-projektet stoRE inviterer EMD International A/S hermed dig til at deltage i en høringsproces og workshop om Danmarks behov for store ellagre.

 

stoRE-projektet

Formålet med stoRE-projektet er at fremme udviklingen af store ellagre, såsom vandhøjdelagre, pump back i eksisterende vandkraftværker og Compressed Air Energy Storage (CAES). De vigtigste udfordringer vedrørende udviklingen af store ellagre omfatter lovgivningsmæssige og markedsmæssige rammebetingelser, samt miljømæssige faktorer. Der er 9 partnere involveret i stoRE-projektet, som især omfatter: Østrig, Danmark, Tyskland, Grækenland, Irland og Spanien. stoRE-projektet har til dato udgivet flere rapporter vedrørende udviklingen af store ellagre, som kan findes her. Resultaterne for de omfattede lande er indsamlet her.

Vi har udarbejdet en folder som kort og godt beskriver det danske elsystem og sætter Danmarks behov for store ellagre til debat. Den kan du se her.

En lidt mere omfattende rapport “Overview of status and future development scenarios of the electricity system in Denmark” beskriver det danske elsystem, både status i 2011, samt forventet status i 2020 og 2050, herunder produktionskapacitet og transmissionskapacitet. Ligeledes indeholder rapporten en vurdering af det fremtidige danske behov for store ellagre.

Rapporten “Recommendations for furthering the sustainable Development of Bulk Energy Storage Facilities” (2012) viser, at den nuværende udvikling af store ellagre er ineffektiv. Rapport anbefaler bl.a. en top-down tilgang, hvor relevante myndigheder planlægger behovet for store ellagre, samt planlægger en udvikling der dækker det fremtidige danske behov for store ellagre.

 

Høringsprocessen

I stoRE-projektet er vi i øjeblikket i gang med nationale høringsprocesser i hvert af partnerlandene. Vi håber du vil bistå os med dine kommentarer til Danmarks behov for store ellagre ved at udfylde spørgeskemaet, som du finder her.

Vi har lavet en foreløbig liste over barrierer til brug for høringen af relevante aktører omkring deres vurdering af barrierer for store ellagre i Danmark og Norge, som du kan finde her. Vi har ligeledes i stoRE-projektet udarbejdet en mere generel og omfattende liste over barrierer for store ellagre, som du kan se her.

 

Workshop afholdt hos Energinet.dk den 7. november fra 12-16

Vi har afholdt en workshop hos Energinet.dk. Bilagene fra denne workshop finder du her:

Agenda of the workshop
Minutes of the workshop
Presentation: Anders N. Andersen (EMD) - Ongoing work within the stoRE project
Presentation: Kim Behnke (Energinet.dk) - From Smart Grid to Smart Energy with Storage
Presentation: Jeannette Møller Jørgensen (Energinet.dk) - R&D Storage Activities in Denmark & EU
Presentation: Tomas Söderlund (PowerQuest) - Pumped Hydro in Sweden for accommodating Danish Wind Energy

Hvis du har yderligere spørgsmål til høringsprocessen eller stoRE-projektet kan du kontakte os på ana|at|emd.dk.