Consultation - Greece

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στην αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνικής εμπειρίας των συμμετεχόντων σε μια προσπάθεια εκτίμησης των αναγκών για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό σύστημα, καθώς και κατάρτισης ενός σχεδίου προτεινόμενων δράσεων για τον σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση της τεχνολογίας αυτής κατά τις επόμενες δεκαετίες, με ορίζοντα το 2050, ώστε να υποστηριχθούν επαρκώς οι στόχοι μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ που έχουν τεθεί στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό.

Οι σημερινές ανάγκες για αποθήκευση περίσσειας παραγωγής ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Χώρας παραμένουν πρακτικά αμελητέες, όμως όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα αυξηθούν σημαντικά κατά τις επόμενες δεκαετίες, εάν η Ελλάδα, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, υλοποιήσει τον ενεργειακό σχεδιασμό με παρόμοιες κατευθύνσεις μεγάλης έως πολύ μεγάλης συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα δικτύου μπορεί να αντιμετωπισθεί στη χώρα μας με την τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης, καθώς υπάρχει η απαιτούμενη τεχνογνωσία αλλά και οι κατάλληλες γεωμορφολογικές συνθήκες. Δεδομένου όμως ότι οι επενδύσεις σε μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα αντλησιοταμίευσης απαιτούν τουλάχιστον μία δεκαετία από την έναρξη του σχεδιασμού έως τη λειτουργία τους, οι μελλοντικές ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει να εκτιμηθούν σωστά από νωρίς

Η βέλτιστη απαιτούμενη ισχύς αντλησιοταμίευσης είναι αμφιλεγόμενη διεθνώς, ακόμη και στη σημερινή διαμόρφωση και τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων, χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη και οι σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται στις επόμενες δεκαετίες αναφορικά με τις τεχνικές διαχείρισης δικτύων και ζήτησης, (έξυπνα δίκτυα κλπ.), την ανάπτυξη και διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την τεχνολογία του υδρογόνου.

Ως εκ τούτου, οι δικές μας εκτιμήσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του Eρευνητικού Έργου stoRE στο οποίο συμμετέχει το ΕΜΠ μέσω της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και που παρουσιάζονται σε αυτό το Τεχνικό Έντυπο σε μορφή εκτεταμένης περίληψης (δείτε την πλήρη Τεχνική Έκθεση στα αγγλικά εδώ), δεν αποτελούν παρά μια ακόμη προσέγγιση, που προστίθεται στις υπάρχουσες μελέτες άλλων επιστημόνων.

Στόχος μας λοιπόν δεν είναι να υποστηρίξουμε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, αλλά να προκαλέσουμε μια ευρύτερη συζήτηση για το σημαντικό αυτό ζήτημα, συγκεντρώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και εκτιμήσεις επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.

Για τον σκοπό αυτόν, θα βρείτε και έναν γενικό κατάλογο των πιθανών εμποδίων για την ανάπτυξη της τεχνολογίας αποθήκευσης στα αγγλικά, τον οποίο έχουμε συντάξει για όλους τους εταίρους του Έργου, καθώς αρκετά εξ αυτών μπορεί να αντιμετωπισθούν και στη Χώρα μας.

Το Ερωτηματολόγιο που σας παρακαλούμε θερμά να συμπληρώσετε, καταρτίστηκε στο πλαίσιο του Έργου StoRE και έχει τη μορφή περιορισμένου αριθμού κυρίως κλειστών ερωτήσεων και ερωτήσεων αξιακής βαθμολόγησης, προκειμένου να είναι ευσύνοπτο, να μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά σε λίγα λεπτά και να διευκολυνθεί η κωδικοποίηση των απαντήσεών σας.

Επειδή είναι πιθανό να έχουμε παραλείψει κάποια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αποθήκευση ενέργειας στο εθνικό ηλεκτρικό σύστημα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το τελευταίο ερώτημα ανοικτής απάντησης, όπου μπορείτε να επισημάνετε τις ελλείψεις του ερωτηματολογίου και, κυρίως, να διατυπώσετε σε ελεύθερο κείμενο τις απόψεις σας.

Όλες οι απαντήσεις σας, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν σε Επιστημονική Ημερίδα που θα διοργανωθεί στο Ε.Μ.Π. το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Το Ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοικτό έως τις 20 Νοεμβρίου 2013. Ελπίζουμε ότι θα αφιερώσετε λίγα λεπτά από τον χρόνο σας για να μας απαντήσετε, βοηθώντας έτσι στην ολοκλήρωση αυτής της ερευνητικής προσπάθειας και, κυρίως, συμβάλλοντας σε έναν επιτυχημένο ενεργειακό σχεδιασμό της Χώρας μας για τις επόμενες δεκαετίες.

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ
Δημήτρης Παπαντώνης, Καθηγητής ΕΜΠ

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Στο πλαίσιο του ερευνητικού Έργου stoRE, το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διοργάνωσε την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013, στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Επιστημονική Ημερίδα με θέμα:

"Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις"


Οργανωτική Επιτροπή

Δημήτρης Παπαντώνης, Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Αν. Καθηγητής, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Σταύρος Παπαθανασίου, Αν. Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
Δημήτρης Μανωλάκος, Λέκτορας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Στόχοι της Ημερίδας

Η αποθήκευση ενέργειας συνδέεται άμεσα με την υψηλή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μελλοντική εξέλιξη και διαμόρφωση του συστήματος παραγωγής – μεταφοράς και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντική παράμετρο του γενικότερου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού για τις επόμενες δεκαετίες.

Στην Ημερίδα προσεκλήθησαν ως ομιλητές ακαδημαϊκοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες, καθώς και στελέχη φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι παρουσίασαν όλες τις πτυχές και προοπτικές του ζητήματος της αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό σύστημα.

Η ανταπόκριση του τεχνικού και επιστημονικού κόσμου ήταν μεγάλη, ενδεικτική του αυξανόμενου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας στη Χώρα τα τελευταία χρόνια. Στην Ημερίδα ενεγράφησαν 180 και την παρακολούθησαν πάνω από 150 επιστήμονες από όλο το φάσμα της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, καθώς και αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Μέσω των παρουσιάσεων και των συζητήσεων που ακολούθησαν, αποσαφηνίσθηκαν πολλές πτυχές του ζητήματος της αποθήκευσης, αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις εκτιμώμενες ανάγκες του συστήματος και τις δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών επενδύσεων, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Επίσης, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής Διαβούλευσης που διενεργήθηκε με σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από επιλεγμένους επιστήμονες και τεχνικούς. Τέλος, συζητήθηκαν τα προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν την υλοποίηση των αντίστοιχων στόχων, καθώς και οι απαιτούμενες δράσεις για την προώθηση των αναγκαίων έργων.

Οι απόψεις των ειδικών που εκφράστηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις παρουσιάσεις και συζητήσεις της Ημερίδας, και διαπιστώθηκε ότι απηχούνται ικανοποιητικά στην πρόσφατη πρόταση της ΡΑΕ για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό σύστημα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσης έναρξης του σχεδιασμού μονάδων αντλησιοταμίευσης με ισχύ της τάξης του ενός GW, προκειμένου να υποστηριχθεί η εκτιμώμενη ανάπτυξη των ΑΠΕ στο ελληνικό σύστημα έως το 2025, καθώς και η ανάγκη νέων λεπτομερέστερων διερευνήσεων της μελλοντικής ανάπτυξης του συστήματος για τις επόμενες δεκαετίες, ως συνάρτηση των διεθνών πολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα.

Πρόγραμμα και Πρακτικά Ημερίδας